Share |

Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on EU:n tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisesti kertoa sinulle, miten henkilötietojasi kerätään ja käsitellään homeopaattisten palveluiden tarjoamiseksi.

 

Rekisterinpitäjä:              Tmi Satu Järvilehto

                                          Albertinkatu 46 D, 00180  Helsinki. 

                                           y-tunnus: 1788284-7

                                           sähköpostiosoite: satu@satujarvilehto.com

 

Henkilötietojen käsittely tarkoitus sekä oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään homeopaattisten palveluiden tarjoamiseksi. Antamiesi henkilötietojen avulla homeopaatti haastattelee sinua vastaanoton yhteydessä ja valitsee sinulle sopivan homeopaattisen valmisteen.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakastietolomakkeessa antamaasi suostumukseen. Rekisterinpitäjä voi myös käsitellä arkaluontoisia henkilötietojasi (esim. terveydentilaan tai sairauteen liittyviä tietoja), mikäli olet antanut tähän yksilöidyn ja nimenomaisen suostumuksesi asiakastietolomakkeessa. Rekisterinpitäjä kerää henkilötietojasi ainoastaan suoraan sinulta.

 

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Jos kuitenkin päätät peruuttaa suostumuksesi tai olla antamatta henkilötietojasi, emme voi tarjota sinulle homeopaattisia palveluita.

 

Henkilötietojen siirtäminen

 

Henkilötietojasi ei siirretä kolmansille osapuolille eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Muilla kuin Rekisterinpitäjällä ei ole pääsyä henkilötietoihisi.

 

Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan, kun käytät homeopaattisia palveluita. Tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan.

 

 

 

Sinun oikeutesi

 

  1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että henkilötietojasi käsitellään. Sinulla on oikeus pyynnöstä saada pääsy henkilötietoihisi.

 

 

 

  1. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos huomaat, että henkilötietosi ovat epätarkat tai virheelliset, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen oikaisemista. Sinulla on myös tarvittaessa oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

  1. Oikeus tietojen poistamiseen (”Oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus saada Rekisterinpitäjä poistamaan kaikki henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus poistaa henkilötietosi ilman aiheetonta viivästystä, kun olet peruuttanut suostumuksesi tai et enää käytä Rekisterinpitäjän tarjoamia homeopaattisia palveluita.

 

  1. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä muun muassa, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden tai käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista vaatien sen sijaan käsittelyn rajoittamista.

 

  1. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot Rekisterinpitäjältä jäsennellyssä, yleisesti käytettävissä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot tarvittaessa toiselle rekisterinpitäjälle.

 

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu.